ALL SERVICES

      
image

ABOUT US
บริษัท เจบีพี โลจิสติกส์ จำกัด ประกอบด้วยบริษัทในเครือ คือ บริษัท เจบีพี โลจิสติกส์ และ บริษัท รัตนศักดิ์ ขนส่ง ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทคนไทยที่ดำเนินกิจการผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ขนส่งและกระจายสินค้าทั่วราชอาณาจักรไทย และประเทศใกล้เคียง ภายใต้มาตรฐานสากล มาเป็นเวลากว่า 30 ปี. เจบีพี มีสำนักงาน 2 แห่ง บุคลากรกว่า 100 คนและรถเทรลเลอร์กว่า 80 คัน Powered by MakeWebEasy.com